Xốp dính 1 mặt miếng dày ( 50 mm x 50 mm dày 20 mm)

098.375.2370