Xốp chống tĩnh điện 5mm

Xốp chống tĩnh điện 5mm chuyên dụng trong công nghiệp sản xuất điện tử. Sản phẩm có nhiều loại độ dày độ tĩnh điện 10^6~10^8 . Trên 18 tháng ESD bản hành

098.375.2370