Hiển thị tất cả 24 kết quả

     Băng dính in logo là phần thông tin đầu tiên khi khách hàng mua và sử dụng sản phẩm của bạn. Đây là thời điểm thương hiệu của các bạn ghi dấu ấn vào tâm trí khách hàng. Đây chính là điểm quan trọng mà thương hiệu cần nhấn mạnh tới khách hàng.

     Phú Cát có thể in thương hiệu của quý khách trên mọi chất liệu băng dính. Từ những chủng loại thông dụng như băng dính dán thùng. Chúng tôi có thể in trên băng dính nhôm, băng dính Giấy…. Tất cả các chất liệu, chủng loại băng dính mà khác hàng cần in ấn đều được Phú Cát lắng nghe, tư vấn và mang lại trải nghiệm tốt nhất khi cần tìm hiểu, đặt hàng.
Băng dính in chữ hoặc in thương hiệu còn được coi là một cách gắn thương hiệu rất linh hoạt. Thườn hiệu hoặc thông tin được nhanh chóng gắn lên thùng hoặc túi. Đây được coi là phương pháp khởi đầu để đưa thương hiệu của bạn lên mọi bề mặt. Chính băng dính in chữ, in thương hiệu sẽ là khởi đầu hoàn hảo.

098.375.2370