Băng dính 2 mặt màng OPP

Băng dính 2 mặt màng OPP được ứng dụng nhiều khi cần liên kết nhanh 2 bề mặt sau đó bóc ra. Thông  dụng nhất là sản phẩm lõi dính trắng trong suốt độ dính cao nhưng khi bóc không để lại keo. Ngoài ra dải sản phẩm băng dính 2 mặt còn có những biến thể cao cấp với lực dính rất lớn.

098.375.2370