Băng dính 2 mặt trắng

Băng dính 2 mặt trắng sản phẩm được ứng dụng nhiều khi cần liên kết nhanh 2 bề mặt nhanh chóng. Thông  dụng nhất là sản phẩm lõi dính trắng cho nhu cầu sử dụng thông thường.

098.375.2370