Băng dính dán thùng trong

Băng dính dán thùng là loại băng dính thông dụng sử dụng màng Bopp. Sản phẩm chuyên dụng đóng gói.

098.375.2370