Băng dính 2 mặt màng PET ( có thể bóc)

Băng dính 2 mặt màng PET ( có thể bóc) được ứng dụng nhiều khi cần liên kết nhanh 2 bề mặt sau đó bóc ra. Thông  dụng nhất là sản phẩm lõi dính trắng trong suốt độ dính cao nhưng khi bóc không để lại keo

098.375.2370