Băng dính hai mặt 2 mm dài 50 mét

Băng dính hai mặt 2 mm dài 50 mét sản phẩm được ứng dụng nhiều khi cần liên kết nhanh 2 bề mặt nhanh chóng. Thông  dụng nhất là sản phẩm lõi dính trắng cho nhu cầu sử dụng thông thường.

098.375.2370