Băng dính 2 mặt 1 mm

Băng dính 2 mặt 1 mm sản phẩm được ứng dụng nhiều khi cần liên kết nhanh 2 bề mặt nhanh chóng trong điện tử. Với bản rộng chỉ 1mm sản phẩm cần có sự gia công vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận

098.375.2370