Băng dính giấy xanh lá

Băng dính giấy xanh lá là sản phẩm có lớp giấy mỹ văn hay còn gọi giấy Washi làm nền. Sản phẩm vốn được sử dụng da dạng trong nhiều lĩnh vực như sơn, bảo vệ bề mặt được sơn hoặc kẻ sơn.

098.375.2370