Băng dính giấy 10 mm (100 mét)

Băng dính giấy 10 mm (100 mét) là sản phẩm có lớp giấy mỹ văn hay còn gọi giấy Washi làm nền. Sản phẩm vốn được sử dụng da dạng trong nhiều lĩnh vực như sơn, bảo vệ bề mặt được sơn hoặc kẻ sơn.

098.375.2370