Băng dính giấy đỏ

Băng dính giấy đỏ có lớp keo đủ lực dính nhưng không làm hỏng bề mặt dán. Lớp giấy dai không bị mủn, khi bóc ra khỏi bề mặt dán nhẹ nhàng không để lại keo. Đường cắt hai bên cạnh cuộn sắc nét, không có răng cưa. Màu sắc sáng và đồng nhất.

098.375.2370