Băng dính giấy đóng lốc kín

Sản Phẩm được đóng gói kín không cho không khí lọt vào giúp lưu giữ chất lượng băng dính suốt quá trình sử dụng.

098.375.2370