Băng dính xốp 2 mặt dạng thanh

Băng dính xốp hai mặt dựng vách kính dạng thanh . Đây là sản phẩm chuyên dụng sử dụng trong công đoạn dán vách kính mặt dựng . Sản phẩm chất lượng cao đáp ứng 100% tất cả các điều kiện thi công.
Đường Cắt chính xác .

Bóc dễ và không rách giấy

098.375.2370