Băng dính hai mặt rộng 5mm (21 met)

Băng dính hai mặt rộng 5mm (21 met) sản phẩm được ứng dụng nhiều khi cần liên kết nhanh 2 bề mặt nhanh chóng. Thông  dụng nhất là sản phẩm lõi dính trắng và lõi dính đen nếu cần 

098.375.2370