Băng Dính chịu Nhiệt Koptan 55 Micron

băng dính chịu nhiệt Koptan đúng tiêu chuẩn điện tử, Luôn sẵn kho và màu sắc ổn định. Độ dính luôn trong khoiảng cho phép, không để lại keo.” ROHS 2.0 “

098.375.2370