Băng dính không tiếng ồn dán thùng OPP

098.375.2370