Băng Dính Dẻo Dán Nắp Hộp ( Băng dính PVC nắp hộp)

Băng dính dẻo dán nắp hộp thiếc đủ tiêu chuẩn thực phẩm, Luôn sẵn kho và màu sắc ổn định. Độ dính tốt , không để lại keo. Băng dễ cắt với máy . ” ROHS 2.0 “

098.375.2370