Băng dính 2 mặt 5 mm vàng (21 mét)

Băng dính 2 mặt 5 mm vàng sản phẩm được ứng dụng nhiều khi cần liên kết nhanh 2 bề mặt nhanh chóng. Với bản rộng 5mm sản phẩm được dùng rất nhiều trong hạng mục niêm phong phong bì. Ngoài ra băng dính 2 mặt vàng còn được gọi là băng dính vàng thêu không khô keo.

098.375.2370