Băng dính 2 mặt dán miệng túi

Băng dính 2 mặt dán miệng túi là sản phẩm được ứng dụng khi sản xuất các chủng loại túi có méo keo dán. Sản Phẩm được dùng liên kế tạm thời bề mặt túi.

098.375.2370