Băng Dính 2 Mặt AB Bẫy Bụi

Băng Dính 2 Mặt AB Bẫy Bụi Là băng dính có 2 bề mặt lớp keo với tính năng hoàn toàn khác biệt. Trong đó 1 mặt dán lên các bề mặt định vị trong phòng bẫy bụi (Dust Trap Room) hoặc phòng tắm khí ( air shower room ). Ngoài ra sản phẩm còn có thể sử dụng trong phòng sơn giúp giảm bụi. Mặt còn lại có độ dính lớn để dính các lớp bụi trong không khí nhằm bảo vệ môi trường làm việc hoặc sơn không có bụi gây ảnh hưởng đến sản phẩm.

098.375.2370