Băng dính 2 mặt 3M 9448A 2mm x 50 mét

Băng dính 2 mặt 3M 9448A 2mm được ứng dụng nhiều khi cần liên kết nhanh 2 bề mặt nhanh chóng. Sản phẩm có lực dính rất lớn, ngoài ra còn đạt đủ các yếu tố về môi trường

098.375.2370