Băng dính tĩnh điện mặt bóng metaline 25mm x 50 met

Với dòng sản phẩm đặc trưng giúp hạn chế những thiệt hại do tĩnh điện phát sinh trong các công đoạn sản xuất. Nhữn yếu tố đầu tiên được nhắc đến chính là độ Chống Tĩnh Điện ( ESD hay Antistatic ) phải nằm ở ngưỡng 10^6 đến 10^8. Sản phẩm đa phần dùng trong hạng mục đóng gõi phía ngoài  nên việc để lại keo là một điều tối kị.

098.375.2370