Băng dính tĩnh điện mạ bạc 50 mm x 50 met

Với dòng sản phẩm đặc trưng giúp hạn chế những thiệt hại do tĩnh điện phát sinh trong các công đoạn sản xuất. Nhữn yếu tố đầu tiên được nhắc đến chính là độ Chống Tĩnh Điện ( ESD hay Antistatic ) phải nằm ở ngưỡng 10^6 đến 10^8. Sản phẩm phẩm sử dụng lớp keo dính đặc biệt, vừa giúp chống tĩnh điện vừa không để lại keo trên bề mặt sản phẩm.

098.375.2370