Băng dính tĩnh điện 10^6 đến 10^8

Với nhu cầu niêm phong các thùng hộp sản phẩm , túi bóng chứa bản mạch. Việc đầu tiên là màng giảm đi tất cả các nguy hiểm từ môi trường bên ngoài ảnh hưởng lên bản mạch. Với bề mặt được tráng lớp bóng cộng thêm lớp keo có thể tản điên tích trên bề mặt. Đây là sản phẩm có thể mang lại sự an toàn cũng như khả năng sư dụng trong phòng sạch điện tử.

098.375.2370