Băng dính dán thùng kho lạnh, kháng ẩm MoonPhin MP-65

098.375.2370