Băng dính BOPP màu trắng

Băng dính Bopp màu trắng được sử dụng trong đói gói hàng hóa. Ngoài tính thẩm mỹ , sản phẩm còn là công cụ hữu hiệu để đánh dấu hàng hóa

098.375.2370