Súng bắn đinh nhựa U, ghim nhựa U( Airgun U S1310)

dòng sản phẩm súng sử dụng khí nén chuyên dụng để bắn các loại đinh nhựa hình chữ U , Ghim nhựa hình chữ U . Súng có khả băng bắn các mã sản phẩm thông dụng như đinh nhự U S1308

098.375.2370