Băng dính giấy màu kem

Băng dính giấy màu kem là sản phẩm có lớp giấy mỹ văn hay còn gọi giấy màu kem làm nền. Sản phẩm vốn được sử dụng đa dạng trong nhiều lĩnh vực như sơn, bảo vệ bề mặt được sơn hoặc kẻ sơn.

098.375.2370