Băng dính giấy lõi nhựa

Băng dính giấy lõi nhựa là sản phẩm có lớp giấy mỹ văn hay còn gọi giấy Washi làm nền. Sản phẩm vốn được sử dụng da dạng trong nhiều lĩnh vực như sơn, bảo vệ bề mặt được sơn hoặc kẻ sơn.

098.375.2370